=65) && ($code<=90)) || (($code>=97) && ($code<=122)) || (($code>=192) && ($code<=255)) || $code==32 ) == false ) { $reason="Моля, въведете име на изпращащия запитването!"; return 0; } } } if ($_REQUEST['email']=="") { $reason="Моля, въведете e-mail на изпращащия запитването!"; return 0; } else { if (!eregi('^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z.]{2,5}$', $_REQUEST['email'])) { $reason="Моля, въведете коректен e-mail!"; return 0; } } if ($_REQUEST['phone']=="") { $reason="Моля, въведете Вашия телефон!"; return 0; } else { if (!eregi('^[0-9)(-]+$', $_REQUEST['phone'])) { $reason="Моля, въведете коректен телефонен номер!"; return 0; } } if ($_REQUEST['specs']=="") { $reason="Моля, въведете Вашето запитване!"; return 0; } $message = "Постъпило запитване от: ".$_REQUEST['Personal_FirstName']."
\n"; $message .= "Моят въпрос е:
".$_REQUEST['specs']."

\n\n"; $message .= "*** За контакти ***
\n"; $message .= " email: ".$_REQUEST['email']."
\n"; $message .= " телефон: ".$_REQUEST['phone']."
\n"; $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=windows-1251' . "\r\n"; $headers .= 'To: mari_velikova@abv.bg'."\r\n"; $headers .= 'From: www.kotel-bg.info'."\r\n"; $subject = "Постъпило запитване за консултация от www.kotel-bg.info"; if (mail(" mari_velikova@abv.bg",$subject,$message,$headers)) { $reason = "Вашето съобщение е изпратено успешно"; return 1; } else { $reason = "Вашето съобщение не беше изпратено, опитайте пак."; } } return 1; } $success=SendMail(); ?> Сдружение "Възрожденска столица" Котел ::: Association "Renaissance capital" Kotel

  Форма за консултации

 

  Избор на език

 
 

Формуляр за консултации


".$reason."
"?>

Име и фамилия:  

 

e-mail: 

 

 Телефон за връзка:

Вашият въпрос:
 

 


 

Често задавани въпроси:

 • Консултации за преки плащания за земеделски производители. Програми за финансиране на земеделси производители

 • Документи след регистрация на фирма. Документи към инспекция по труда.

 • Писане на длъжностни характеристики. Организация на счетоводство. Работа с интернет и теглене на формуляри.

 • Консултации за изготвяне на баланс

 • Нормативни документи. Отчитане на дълготрайни активи.

 • Изготвяне на анкетен лист и провеждане на проучване на продукти.

 • Същност на продуктовата политика.

 • Схема за организиране на малка фирма.

 • Патентен данък.

 • Насоки за регистрация на фирма.

 • Водене на делова кореспонденция.

 • Попълване на мотивационно писмо и CV.

Всички права запазени© 2008 Kotel-bg.info

 

 Начало | Сдружението | Текущи проекти | Изпълнени проекти | Контакти | Карта на сайта

Designed and Hosted by