Партньорства

 

  Избор на език

 

 

      Сдружение “Възрожденска Столицае най- активно работещата организация от третия сектор за Община Котел. Ползва се с доверието и подкрепата на община Котел и областна администрация Сливен. Редовно генерира инициативи и подготвя проекти за самостоятелно или съвместно участие по различни програми и конкурси на територията на община Котел. Дейността на сдружението е  обхваща:

1/ организиране на семинари на теми свързани с организацията и управлението на малък и среден бизнес: Изисквания при етикирането и предлагането на стоки и услуги; Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз

2/генерирането на инициативи за подобряването на местната инфраструктура

3/проучване и разработка на стратегически концепции и програми.

      Членовете на сдружението са доказани професионалисти. Привлечените за участие в работните екипи специалисти се ползват с обществено доверие и имат опит в разработване , управление, маркетиране и промоциране на проекти свързани с предоставяне на консултации, провеждане на обучения и семинари за разкриване и развитие на малки и средни предприятия, отговарящи на европейските изисквания.

 

Всички права запазени© 2008 Kotel-bg.info

 

 Начало | Сдружението | Текущи проекти | Изпълнени проекти | Контакти | Карта на сайта

Designed and Hosted by